Zawartość

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Gospodarka wodno-ściekowa
Menadżer produktu

Gospodarka wodno-ściekowa” to poradnik w wersji on-line, który powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan.

Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami! Poradnik zawiera najnowsze zmiany prawne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, komentarze do przepisów, orzecznictwo, opisy technologii oraz praktyczne wskazówki i przykłady stosowanych rozwiązań.

Nadzór merytoryczny nad publikacją prowadzi zespół Autorów - na co dzień są to pracownicy między innymi: Politechniki Warszawskiej, GIOŚ, Ministerstwa Środowiska oraz czołowych kancelarii prawnych i firm konsultingowych.

Abonament 12 miesięcy Abonament 3 miesiące

 

 Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy kanalizacji i ściekach
  • Kary za wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi na rok 2017
  • Prace na nową ustawą Prawo wodne
  • Różnicowanie stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
  • Sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
  • Problematyka prawna przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
  • Obowiązek wykonywania badań komunalnych osadów ściekowych
  • Komunalne osady ściekowe
  • Jaki podatek powinien być naliczony w fakturze za sieć kanalizacji deszczowej?