Zawartość

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Gospodarka wodno-ściekowa
Menadżer produktu

Gospodarka wodno-ściekowa” to poradnik w wersji on-line, który powstał z myślą o podmiotach funkcjonujących w obrębie sektora wodno-kanalizacyjnego. Ten profesjonalny serwis to niezbędne źródło wiedzy, w okresie największych od lat zmian i gwałtownego rozwoju branży wod.-kan.

Wersja on-line zapewnia systematyczną aktualizację treści związaną z ciągle zmieniającymi się przepisami! Poradnik zawiera najnowsze zmiany prawne w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, komentarze do przepisów, orzecznictwo, opisy technologii oraz praktyczne wskazówki i przykłady stosowanych rozwiązań.

Nadzór merytoryczny nad publikacją prowadzi zespół Autorów - na co dzień są to pracownicy między innymi: Politechniki Warszawskiej, GIOŚ, Ministerstwa Środowiska oraz czołowych kancelarii prawnych i firm konsultingowych.

Abonament 12 miesięcy Abonament 3 miesiące

 

Ostatnio dodane zagadnienia:

  • Odpowiedzialność za szkody i przepisy karne
  • Nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
  • Wody Polskie - proces powoływania, pracownicy i finansowanie
  • Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed powodzią
  • Właściwość rzeczowa dyrektora RZGW Wód Polskich i główne zadania jednostki organizacyjnej RZGW Wód Polskich
  • Właściwość rzeczowa dyrektorzy zarządu zlewni Wód Polskich i główne zadania tej jednostki organizacyjnej Wód Polskich
  • Kontrola gospodarowania wodami
  • Szczegółowe regulacje dotyczące pozwolenia wodnoprawnego
  • Pozwolenie wodnoprawne i nowe instytucje z nim związane
 

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.